پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت

به منظور جمع آوری داده های مربوط به سلامت افراد و پردازش این داده ها جهت ایجاد خدمات بهداشتی و درمانی و تصمیم گیری های مدیریتی، در ابتدای امر نیاز به در دست بودن این اطلاعات به صورت الکترونیکی می باشد.

همچنین با الکترونیکی شدن اطلاعات مربوط به منابع و امکانات موجود و در دسترس می توان به برنامه ریزی در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی پرداخت. به پروسه فوق، الکترونیکی کردن اطلاعات سلامت یا EHR اطلاق می گردد.

ادامه مطلب

 پایش سلامت

پایش سلامت

مجموع فرآیندها در جهت غربالگری، سنجش و بررسی پارامترهای سلامت فرد یا افراد از یک جامعه آماری که منجر به پیش بینی وضعیت سلامت و در نتیجه منجر پیشگیری از بیماری یا مراقبت یا در صورت نیاز درمان گردد، پایش سلامت گویند. هزینه پیشگیری، از درمان بسیار کمتر است و انجام پایش سلامت موجب کاهش هزینه های سلامت می گردد.

صیانت از منابع انسانی سازمان به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان موجب افزایش راندمان و درآمد خواهد بود. درصد بالایی از بیماری ها به راحتی با آزمایش های ساده قابل پیش بینی و پیشگیری اند. اصلاح الگوی زندگی، تغذیه، محیط کار و ... از بروز بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند.

 

ادامه مطلب

 سلامت از راه دور

سلامت از راه دور

به منظور ارائه خدمات بهداشتی در خصوص پیشگیری و در برخی موارد ارائه خدمات درمانی در مناطقی که امکانات بهداشتی و درمانی در آنها وجود ندارد و یا در وضعیت قابل قبول نمی باشد، می توان با استفاده از بستر شبکه های انتقال داده نسبت به کنترل پایانه های سلامت و ارائه خدمت اقدام نمود.

خدمت رسانی از راه دور بدون ارتباط مستقیم بین خدمت رسان و خدمت گیرنده را سلامت از راه دور یا T-Health گویند.

ادامه مطلب

 سلامت سیار

سلامت سیار

جهت برخورداری از خدمات سلامت در کلیه مکان هایی که امکان ارتباط به شبکه های موبایل وجود داشته باشد می توان از سیستم های M-Health استفاده نمود. در این سیستم از تجهیزات قابل حمل جهت سنجش و مانیتورینگ وضعیت سلامت افراد استفاده می گردد.

این تجهیزات قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های مخابراتی سیار را دارند و یا با واسطه از طریق تلفن های هوشمند اقدام به ارسال اطلاعات می نمایند. که این ارتباط می تواند به صورت دو طرفه بوده و خدمات سلامت از این طریق ارائه گردد.

 

ادامه مطلب