سلامت سیار

جهت برخورداری از خدمات سلامت در کلیه مکان هایی که امکان ارتباط به شبکه های موبایل وجود داشته باشد می توان از سیستم های M-Health استفاده نمود. در این سیستم از تجهیزات قابل حمل جهت سنجش و مانیتورینگ وضعیت سلامت افراد استفاده می گردد.

این تجهیزات یا قابلیت ارسال داده از طریق شبکه های مخابراتی سیار را دارند و یا با واسطه از طریق تلفن های هوشمند اقدام به ارسال اطلاعات می نمایند. که این ارتباط می تواند به صورت دو طرفه بوده و خدمات سلامت از این طریق ارائه گردد.